Študija, ki sta jo izvedla Raziskovalna skupina za okolje in zdravje ter Klinična in analitska toksikološka služba Univerze Las Palmas v Gran Canarii (ULPGC), je potrdila prisotnost strupenih snovi zdravju škodljivo tako v konvencionalnem mleku kot v ekološki pridelavi in ocenil stopnjo izpostavljenosti prebivalstva tem snovem.

To so kemična onesnaževala - zlasti organoklorni pesticidi in poliklorirani bifenili - ki se nahajajo v okolju (voda, zemlja, zrak), se vnašajo v prehranjevalno verigo in se nagibajo k kopičenju v mastnih živilih živalskega izvora, kot je mleko.

Uporaba onesnaževalcev, odkritih v mleku, je bila pred leti prepovedana, vendar so ostali nespremenjeni v okolju in so bili vključeni v prehransko verigo.

Trenutno so organoklorni pesticidi, ki so se uporabljali v kmetijskem sektorju v letih od 1950 do 1970, prepovedani, vendar še vedno obstajajo v okolju, kot v primeru polikloriranih bifenilov, katerih uporaba ni bila dovoljena približno 30 let. Obe onesnaževalni snovi sta ostali nespremenjeni v okolju in vključeni v prehransko verigo.

V primeru analiziranega mleka so avtorji študije odkrili več kot 20 organoklorovih pesticidov, ki imajo lastnosti, ki povzročajo rakotvornost in debelost, in lahko povzročijo spremembe v endokrinem sistemu. Kar zadeva poliklorirane bifenile, znanstveniki opozarjajo, da imajo toksično zmogljivost podobno tisti za dioksine, kemična onesnaževala, ki se nahajajo v okolju in v hrani, ter lahko vplivajo na imunski sistem in hormone, in celo povzročajo raka

Tako konvencionalne blagovne znamke mleka kot znamke ekološke proizvodnje, ki so bile analizirane, so vsebovale ostanke teh onesnaževal, čeprav so bile v konvencionalnih višjih organoklornih pesticidih odkrite kot v ekoloških, v slednjih pa so bile opažene višje ravni polikloriranih bifenilov.

10. Slovenski forum inovacij - ROBOTSKO PLOVILO ZA ZAZNAVANJE IN KONTROLO CIANOBAKTERIJ (September 2019).