Praksa telesno vadbo redno izboljšuje kognitivne funkcije Po rezultatih nove preiskave otrok, ki spodbujajo njihov spomin in koncentracijo ter pozitivno vplivajo na njihovo akademsko uspešnost Ameriško združenje za pediatrijov kateri je sodelovalo 220 šolarjev, starih od sedem do devet let, ki so po pouku opravili program vadbe.

Cilj raziskovalcev je bil analizirati vpliv telesne aktivnosti na možganov v izvršilnem nadzoru, ki vključuje sposobnost, da se izognemo odvračanju pozornosti in sprejmemo navade za ohranjanje pozornosti, delovnega spomina in kognitivne fleksibilnosti pri predadolescentnih otrocih.

Otroci, ki so zaključili program vadbe, so poleg izboljšanja fizičnega stanja dosegli bistveno boljše rezultate na kognitivnih testih

Izvedenih je bilo več testov na otrocih, da bi ocenili njihovo aerobno zmogljivost in delovanje možganov, in jih naključno razdelili v dve skupini. Člani ene od skupin so začeli z vadbenim programom, ki je zajemal zabavne in starostno primerne telesne dejavnosti, namenjene izboljšanju njihovih motoričnih sposobnosti in aerobne zmogljivosti, po 2 uri vsak dan po pouku.

Študija je trajala devet mesecev, na koncu katere so bili ponovno opravljeni isti fizični in kognitivni testi, ugotovljeno pa je bilo, da so tisti, ki so zaključili program vadbe, poleg izboljšanja fizičnega stanja, dosegli bistveno boljše rezultate v kognitivni testi, v katerih so ocenjevali izvršilno funkcijo, zlasti v tistih, ki so cenili njihovo sposobnost, da izognejo nepomembnim informacijam in se osredotočijo na šolske naloge ter shranijo znanje in kognitivno fleksibilnost.

The brain-changing benefits of exercise | Wendy Suzuki (November 2019).