Klinično preskušanje z dvema zdraviloma, teriparatid in alendronat, dokazuje povečanje mineralne gostote kosti pri bolnikih, ki so prejemali teriparatid, v primerjavi s tistimi, ki so prejemali alendronat.

V tej primerjalni študiji se zdi, da teriparatid kaže pomembne koristi za kosti pri bolnikih z osteoporozo, ki jo povzroča glukokortikoid, v primerjavi z drugim zdravilom, tako da so bile ugotovljene spremembe v mineralni gostoti kosti v brazgotinah kostne presnove in v kostnem mozgu. število zlomov vretenc.

Iz teh raziskav, katerih rezultati so objavljeni v "The New England Journal of Medicine", so strokovnjaki ugotovili, da je bil s teriparatidom povezan z večjim povečanjem mineralne gostote kosti hrbtenice in kolka, z bistveno manj novimi zlomi. Zato se lahko teriparatid obravnava kot terapevtska strategija za bolnike z velikim tveganjem za zlom.

Ena od metod za zdravljenje osteoporoze je uporaba zdravil, kot so bisfosfonati, ki se uporabljajo tudi za njihovo preprečevanje pri ženskah po menopavzi, uporaba glukokortikoidov (GC) pri zdravljenju vnetnih bolezni, kot je revmatoidni artritis, pa je trenutno glavni vzrok osteoporoze.

GC imajo zaviralni učinek na tvorbo kosti pri moških in ženskah.

45. Kapitel: Die Wahrheit über Teriparatid (September 2019).