V eni študiji so bile ugotovljene mutacije v treh genih kot najpogostejše pri bolnikih z rakom požiralnika in Barrettovim požiralnikom, premaligno metaplazijo (sprememba v celicah ali tkivu), ki jo povzroča kronična gastroezofagealna refluksna bolezen (GERD). .

Pojavnost adenokarcinoma požiralnika (EAC) v ZDA in Evropi se je od leta 1970 zaradi negotovih vzrokov povečala za 350 odstotkov. Menijo, da je požiralnika Barrett (EB) Predhodni adenokarcinom požiralnika, v skladu z informacijami, ki jih ponuja članek, ki opisuje študijo in ki je bil objavljen v reviji JAMA.

Pojavnost adenokarcinoma požiralnika (EAC) v ZDA in Evropi se je od leta 1970 povečala za 350 odstotkov zaradi negotovih vzrokov.

Barrettov požiralnik je pogost pogoj in 1 do 10 odstotkov primerov je ocenjenih v populaciji. "Iskanje predisponirajočih genov lahko izboljša oceno premorbidnega tveganja. \ T genetsko svetovanje in zdravljenje, “pravijo avtorji.

Charis Eng Klinika Clevelandin njihovi sodelavci so izvedli raziskavo za identifikacijo gena ali genov, povezanih z nagnjenostjo k Barrettovemu požiralniku in adenokarcinomu požiralnika. Raziskava je vključevala analizo 21 parov sorodnih bratov in sester (obeh), ki sta bili prizadeti z EB / EAC in 11 parov neskladnih bratov in sester, med letoma 2005 in 2006.

Študija je vključevala tudi podatke o 176 belih pacientih z EB / CAD in 200 ujemajočih se kontrolnih vzorcih na podlage med letoma 2007 in 2010. Podatki iz 19 tkiv, prizadetih z EB / EAC, so prispevali 12 genov kot prednostne kandidate za analizo mutacij.

Analize so povezane s tremi geni, MSR1, ASCC1 in CTHRC, z EB / EAC. Glede na analizo dvanajstih prednostnih kandidatov so bile v teh treh genih ugotovljene mutacije pri 13 od 116 bolnikov (11,2%), pri čemer je bila najpogostejša mutacija MSR1 (približno 7%), sledili pa so jim ASCC1 in CTHRC1. "Ugotovitve zarodne linije (celice posameznika, ki vsebujejo genetski material, ki bi lahko prešel v njihovo potomstvo) mutacij MSR1 in CTHRCl so bile ponovljene v seriji neodvisnih validacij," pišejo avtorji.

"Ti trije geni skupaj predstavljajo 11% primerov, kar kaže na genetsko obremenitev, ki je dovzetna za povzročanje bolezni, od zmerne do visoke," pišejo. "Vendar pa so potrebne bolj neodvisne študije za ponovitev podatkov pri drugih populacijah bolnikov in s tem potrditev ugotovitev."

Raziskovalci dodajajo, da bodo prihodnje študije z velikim številom posameznikov potrebne za določitev uporabnosti teh genov in njihovih variant pri oceni tveganja in oceni tveganja. premorbidna diagnoza.

Vir: EUROPE PRESS

The Real Men in Black - Black Helicopters - Satanism - Jeff Rense and Jim Keith - Multi - Language (September 2019).