The električne energije to dosežemo z energijo plimovanja zahteva velike inženirske projekte. Govorimo o ogromnih turbinah, katerih gibanje prenese svojo moč na električne generatorje, preko katerih se distribuira v tujini. Vendar, čeprav je to splošni koncept, obstajajo tri različne metode za pridobivanje energije plimovanja ki se že uporabljajo v različnih delih sveta. Ti so naslednji:

  • Najpogosteje se uporablja za izgradnjo dike na vhodih v morje, kot so zalivi, fjordi ali estuariji, ki zadržujejo vodo skozi sistem vrat. V času plimovanja, kjer je razlika med višino in stranjo nasipa drugačna, se voda spušča skozi turbine, katerih rotacija ustvarja energijo.
  • Druga oblika proizvodnje je uporaba generatorji z propelerji pod vodo, ki se vrti zaradi potiska morskih tokov. Podobno so vetrnicam, vendar v tem primeru izkoriščajo kinetično energijo (ki jo povzroča gibanje) morja.
  • In končno, energija plimovanja se doseže s pomočjo jezovi velike dolžine kjer je na voljo veliko število turbin. V tem primeru se ne ustvarijo nobene aglomeracije vode, ki bi jo nato sprostile, kot v nasipih, ampak prehod tokov se uporablja v eno smer, druga pa za premikanje propelerjev generatorjev.

VEDNO ZELENO/FOREVER GREEN (Oktober 2019).