The energijo plimovanja Spada v kategorijo obnovljivih virov energije in ne onesnažuje, vendar ni vse, kar je z njo povezano, dobra novica. Predstavlja tudi nekaj neprijetnosti, med katerimi je ugotovljeno, da: \ t

  • To škoduje ekosistemu. Živalske in rastlinske vrste so prizadete s procesom pridobivanja elektrarn, celo izginjajo okoli teh objektov in proizvajajo tudi premike v morskem dnu. Prav tako negativno vpliva na kakovost in slanost vode.
  • Ima a negativni vpliv na krajino. Infrastrukture, ki sestavljajo elektrarne za uporabo energije plimovanja, zaradi svoje velikosti in razširitve spreminjajo naravno okolje.
  • Izgradnja elektrarne za plimovanje je potrebna pomembne gospodarske naložbe milijard evrov. To so velike konstrukcije, ki zahtevajo ogromno gospodarskih in materialnih virov za njihovo izgradnjo.
  • Odvisno od obsega plimovanja. Količina energije, ki jo je mogoče pridobiti, je odvisna od obsega gibanja morja. Zato niso vse geografske regije optimalne za doseganje dobrega delovanja tega energetskega vira.

Vsi se zatikamo v stare in škodljive vzorce kdaj. I V redu si. Ampak delaj vseeno. (Oktober 2019).