Zmanjšajte porabo mesa približno 30% bi koristilo okolju, ker bi prispevalo k nižjim emisijam CO2 (ogljikov dioksid), poleg izboljšanja zdravja ljudi, ki to hrano vključijo v prehrano, pogosteje kot priporočeno.

Rezultati študije, ki je bila objavljena leta 2006. \ T Lancet opozarjajo, da tudi če nam uspe zmanjšati sedanjo odvisnost od fosilnih goriv (nafta, premog in zemeljski plin), ta ukrep ne bi bil dovolj za zmanjšanje emisij CO2 v ozračje.

Po drugi strani pa, če temu dodamo še približno eno tretjino v živinorejski industriji in pri porabi mesnih izdelkov, bi se izboljšalo zdravje prebivalstva in zmanjšale emisije.

Podatki, pridobljeni s strani Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), kažejo, da proizvodnja mesa povzroča približno 18% emisij toplogrednih plinov.

Znanstveniki pojasnjujejo, da je nujno vzpostaviti globalno strategijo za doseganje največjih koristi od omejevanja proizvodnje in porabe mesa in da bi se trenutno podnebne koristi dosegle v državah z najvišjimi stopnjami proizvodnje. .

Kroglica za pranje perila (September 2019).