Življenje je odločitev. The odločanja to je implicitna naloga v življenju človeka od njegovega začetka. V vseh časih in kulturah je človek moral odločati o različnih vidikih svojega vsakdanjega življenja. V našem vsakodnevnem odločanju je naloga, ki jo moramo prevzeti. Če tega ne storimo, ima lahko pomembne posledice, ker odločitev o eni ali drugi odločitvi ni problem, ker ni bila sprejeta.

"In če se ne odločim?" Včasih se lahko srečo in stvari "rešijo samega sebe", žal pa čas ne postavi vse na svoje mesto, kot mnogi verjamejo. Včasih, bodisi ga oblečete ali pa se izgubi. Neobstoj kratkoročnih odločitev razbremeni negotovost dvoma, tako da je kratkoročno problem Zdi se, da je rezultat, vendar lahko dolgoročno imate pomembne posledice, kot so:

  • Nizka stopnja samozavesti
  • Socialno zaviranje.
  • Nizka toleranca do frustracij
  • Občutek pomanjkanja nadzora nad svojim življenjem.
  • Motnje na socialni in delovni ravni.
  • Večje posledice za nerešitev problema.

Odkrijte z našim preizkusom negotovosti, če ste neodločna oseba.

Das Phänomen Bruno Gröning – Dokumentarfilm – TEIL 2 (Oktober 2019).