Čeprav je teoretično veliko možnosti pri izbiri šole za otroke (v Španiji je več kot 20.000 šol), je ekonomska zmožnost staršev odločilen dejavnik, ki znatno zmanjšuje možnosti. To ne pomeni, da so zasebne in urejene šole (najdražje in dostopne le nekaterim) boljše od javnih, saj po mnenju strokovnjakov kakovost šole določa učna skupina. Strokovnjaki priporočajo tudi izobraževanje otrok v okolju, ki spodbuja vključevanje ljudi iz različnih socialnih in kulturnih okolij, kar ponujajo javne šole.

Da bi se odločili med javnimi, usklajenimi ali zasebnimi, zato ekonomski razlogi prevladajo nad željami, saj je očitno, da če družinsko gospodarstvo ne more prevzeti visokih stroškov zasebnega ali polzasebnega izobraževanja, se morajo starši odločiti za javni center

V primeru izbire zasebna šolaUpoštevati morate, da zahteve običajno presegajo ponudbo in da ima šola svoje kriterije za izbor; Običajno je prednost, če ima otrok dober učni uspeh (če prihaja iz drugega centra), ima brate in sestre, ki študirajo v šoli, ali je sin nekdanjih študentov.

Kot za javnih in zasebnih šolah upoštevati morajo predpise o sprejemu, ki jih določi javna uprava. Družina vlagateljica bo dodala točke, saj izpolnjujejo ta merila, in čim več točk se bo nabralo, več možnosti bodo imeli, da bi dobili prostor za svojega otroka.

Dihanje – most do sproščenega življenja, Peter Amalietti, Tadej Pretner, Blaž Bertoncelj (Oktober 2019).