Huntingtonova bolezen (HD) se razvije na osnovi a genetske spremembe. Eden naših kromosomov, posebej kromosom številka 4, trpi mutacijo v svoji kratki roki. Ker to ni kromosom spolne vsebine, lahko moški in ženske razvijejo HD, odvisno od genetskega dedovanja, ki ga prejmejo od staršev.

Kot prevladujoči gen je potrebno, da ima eden od staršev kopijo pokvarjenega gena v svojem genskem materialu, tako da potomka, ki je podedoval ta gen, razvije Huntingtonovo bolezen (če bi bil recesiven, tako oče kot mati bi morala nosite kopijo gena, da se bolezen pojavi, vendar žal ni tako). Vsak, ki je podedoval okvarjen gen, bo sčasoma razvil bolezen, če bo živel dovolj dolgo.

Torej je edino upanje, da od dveh kopij vsakega gena, s katerim lahko vsak od staršev zagotovi potomce, kopija, ki je podedovana, je zdrava in ne napačna.

Včasih se lahko zgodi, da oseba, ki nima družinske zgodovine Huntingtonove bolezni, razvije to bolezen. Gre za spontane primere, v katerih gen trpi sporadično mutacijo, kar vodi do pojava simptomov.

WHY DID YOU JUMP!? Klemen Vuga & Ismael Plet Put On A Show At VES Home Opener!! (Oktober 2019).