Čeprav je izkoriščanje alternativne energije projekti, ki že obstajajo, so pokazali nekaj prednosti energije plimovanja pomembne, kot so: \ t

  • To je a obnovljive energije, ker se plimovanje ne bo nikoli končalo. Poleg tega je na voljo celo leto, čeprav je cikličen, tako da se ista moč ne ustvarja stalno.
  • Ne onesnažujeJe čisto in tiho. Zato je alternativa, da se upošteva nadomestitev fosilnih goriv, ​​ki onesnažujejo ali jedrsko energijo.
  • Ko se zgradi potrebna infrastruktura, se proizvede energija plimovanja relativno poceni v tem, da vir energije prihaja iz narave.
  • Ali so to nasipi, pregrade ali generatorji s propelerji, objekti, ki izkoriščajo energijo plimovanja trajne so in ne zahtevajo prekomernih naložb za njihovo vzdrževanje.
  • Energija plimovanja ni nevarna za prebivalstvo kot so emisije fosilnih goriv ali uhajanje jedrske energije.

Rožmarin za spomin na Slovenijo/Rosemary FOR A MEMORY ON SLOVENIA(Alexia+Karant Orkestra) (Oktober 2019).